Aaniston White N Yellow Mini Bikini

 

 
 

Born Februari 8th 2012

 
 

.Sired by CH Aaniston Fishing Waiting Wishing x Aaniston Sexy Legs La La La

 
 

 
 

Owner, Aaniston